𝐂𝐚̣̂𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐤𝐡𝐚́𝐧 𝐇𝐨𝐚 𝐊𝐲̀ 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟑

𝐂𝐚̣̂𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐤𝐡𝐚́𝐧 𝐇𝐨𝐚 𝐊𝐲̀ 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟑
Lịch chiếu khán tháng 1/2023 được bộ ngoài giao Hoa Kỳ công bố, nhằm mục đích cho biết hồ sơ của các diện định cư đang xét duyệt tới giai đoạn nào.
📍 𝐅-𝟏: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ: 𝟎𝟏/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟏𝟒. Thời gian chờ đợi: 7-8 năm
📍 𝐅-𝟐𝐀: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ: 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 đ𝐨̛̣𝐢. Thời gian chờ đợi: 18- 30 tháng.
📍 𝐅-𝟐𝐁: Bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ: 𝟐𝟐/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟏𝟓. Thời gian chờ đợi: 7-8 năm
📍 𝐅-𝟑: Bảo lãnh con đã kết hôn của công dân Mỹ: 𝟐𝟐/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟎𝟖. Thời gian chờ đợi: 14- 15 năm
📍 𝐅-𝟒: Bảo lãnh anh/chị/em ruột của công dân Mỹ: 𝟐𝟐/𝟎𝟑/𝟐𝟎𝟎𝟕. Thời gian chờ đợi: 15- 16 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *