Cập nhật thời gian xét duyệt hồ sơ tại USCIS

📣📣Cập nhật 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐱𝐞́𝐭 𝐝𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 𝐡𝐨̂̀ 𝐬𝐨̛ mới nhất tại 𝐔𝐒𝐂𝐈𝐒 (thời gian xét duyệt đơn I-130 tại USCIS) đối với diện 𝐂𝐑-𝟏/ 𝐈𝐑-𝟏 người bảo lãnh có quốc tịch bảo lãnh vợ chồng:
📍 California Service Center (Trung tâm dịch vụ tại California): từ 10.5 tháng lên 15 tháng.
📍 Nebraska Service Center: (Trung tâm dịch vụ tại Nebraska): từ 10.5 tháng lên 14 tháng.
📍 Potomac Service Center: (Trung tâm dịch vụ tại Potomac): từ12 tháng lên 16 tháng.
📍 Texas Service Center: (Trung tâm dịch vụ tại Texas): từ 11.5 tháng lên 12.5 tháng
📍 Vermont Service Center: (Trung tâm dịch vụ tại Vermont): từ 16 tháng còn 14 tháng.
Nếu bạn đang tìm hiểu về bảo lãnh diện kết hôn (CR-1 & IR-1) và tất cả các diện định cư Mỹ hãy inbox 𝐓𝐫𝐮𝐨𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐰 𝐅𝐢𝐫𝐦, 𝐏𝐋𝐋𝐂 để được chúng tôi hỗ trợ tư vấn chi tiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *