THỦ TỤC BẢO LÃNH HÔN /PHU THÊ ĐI MỸ

Visa K1 là gì?

Visa K1 là không visa định cư cho phép công dân Mỹ bảo lãnh hôn phu/ hôn thê (đã đính ước nhưng chưa kết hôn) qua Mỹ để kết hôn có công dân Mỹ và sau đấy sẽ nộp đơn xin thẻ xanh (thường trú nhân) tại Mỹ.

Chỉ có công dân Mỹ mới được bảo lãnh hôn phu/ hôn thê. Thường trú nhân không được phép bảo lãnh hôn phu/ hôn thê.

Điều kiện bảo lãnh hôn phu/hôn thê:

 • Người bảo lãnh phải có quốc tịch Mỹ.
 • Người bảo lãnh và đương đơn phải trong tình trạng độc thân và có thể tiến đến hôn nhân.
 • Người bảo lãnh từng có hôn nhân trước đây sẽ phải cung cấp bằng chứng xác thực cuộc hôn nhân đó đã chấm dứt hợp pháp.
 • Người bảo lãnh phải có bản tuyên thệ chứng minh rằng hai người sẽ kết hôn với nhau trong vòng 90 ngày sau khi đến Mỹ
 • Người bảo lãnh phải gặp hôn phu/hôn thê của mình ít nhất 1 lần trong vòng 2 năm trước khi nộp hồ sơ bảo lãnh. Trong một số trường hợp đặc biệt người bảo lãnh có thể nộp đơn miễn trừ yêu cầu này nếu như chứng minh được là việc không thể gặp nhau là do điều kiện bất khả kháng.

Thủ tục bảo lãnh hôn phu/hôn thê:

 • Bản sao hộ chiếu, bằng quốc tịch & khai sinh Mỹ.
 • 2 tấm hình kích thước 2x2inch (2 người).
 • Bản sao giấy khai sinh của người được bảo lãnh.
 • Bản sao bằng chứng 2 người gặp nhau lần cuối.
 • Bản sao bản án ly hôn hoặc giấy chứng tử của vợ/chồng cũ (nếu có).

The Single Function

Spousal Sponsorship/Fiance

Apply for a Green Card to stay in the U.S.

Study abroad

Travel

Immigration Investment

Other Services

Consulation


  * Call us 24/7 free and Support intial consulation