BẢO LÃNH THÂN NHÂN

BẢO LÃNH CHA/MẸ:

  • Bảo lãnh cha/ mẹ sang Mỹ đoàn tụ hay còn gọi là diện IR-5. Đây là chương trình cho phép công dân Mỹ bảo lãnh cha/ mẹ sang Mỹ định cư và sinh sống.

ĐIỀU KIỆN BẢO LÃNH CHA/MẸ THEO DIỆN IR-5

  • Người đứng bảo lãnh phải là công dân Mỹ (quốc tịch Mỹ) và trên 21 tuổi
  • Người bảo lãnh phải chứng minh đủ khả năng tài chính: có mức thu nhập ổn định và đảm bảo đáp ứng điều kiện bảo trợ tài chính cho cha mẹ. Trường hợp nếu bạn không thể đáp ứng đủ điều kiện bảo trợ tài chính thì bạn có thể tìm người đồng bảo trợ (có thể là anh/em, vợ/chồng, bạn bè hoặc bất kỳ ai có thể ký để đồng bảo trợ).
  • Người bảo lãnh và người được bảo lãnh phải chứng minh mối quan hệ gia đình với nhau.

THỜI GIAN BẢO LÃNH CHA/ MẸ DIỆN IR-5

  • Thời gian bảo lãnh diện IR-5 khoảng 8 đến 18 tháng tuỳ thuộc vào từng hồ sơ bảo lãnh khác nhau.

BẢO LÃNH ANH/CHỊ EM:

CÔNG DÂN MỸ BẢO LÃNH ANH/CHỊ EM CỦA NGƯỜI BẢO LÃNH (F-4).

Bảo lãnh diện F-4 cho phép công dân Mỹ bảo lãnh cho anh/chị/em sang Mỹ định cư và sinh sống.

ĐIỀU KIỆN BẢO LÃNH

Người bảo lãnh 21 tuổi trở lên và có quốc tịch Mỹ.

Đủ điều kiện bảo trợ tài chính.

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO LÃNH

Có quan hệ huyết thống anh chị em với người bảo lãnh.

Không phạm tội và bệnh bị cấm nhập cảnh vào Mỹ.

THỜI GIAN BẢO LÃNH

Thời gian bảo lãnh của diện F-4 từ 14- 15 năm.

THƯỜNG TRÚ NHÂN BẢO LÃNH CON:

CHA MẸ THƯỜNG TRÚ NHÂN BẢO LÃNH CON ĐỘC THÂN TRÊN 21 TUỔI (F-2B).

Cha/ mẹ là thường trú nhân Mỹ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi kèm theo người con dưới 21 tuổi của người được bảo lãnh theo diện F-2B.

THỜI GIAN BẢO LÃNH

Thời gian bảo lãnh của diện F-2B từ 7- 8 năm.

ĐIỀU KIỆN BẢO LÃNH

Cha/ mẹ có thẻ xanh Mỹ.

Người con được bảo lãnh trên 21 và đang độc thân.

Nếu người con được bảo lãnh có con riêng dưới 21 tuổi (tức cháu nội/ngoại của người bảo lãnh) sẽ được phép bảo lãnh đi cùng.

????????̛???? ????́: Thường trú nhân chỉ có thể bảo lãnh cho con độc thân trên và dưới 21 tuổi vậy nên nếu trong quá trình bảo lãnh người con đăng ký kết hôn hồ sơ sẽ bị huỷ.

The Single Function

Spousal Sponsorship/Fiance

Apply for a Green Card to stay in the U.S.

Study abroad

Travel

Immigration Investment

Other Services

Consulation


    * Call us 24/7 free and Support intial consulation