Dịch vụ di trú

BẢO LÃNH HÔN PHU/HÔN THUÊ

BẢO LÃNH VỢ CHỒNG

BẢO LÃNH THÂN NHÂN

XIN THẺ XANH 

DU HỌC

DU LỊCH

ĐẦU TƯ

DỊCH VỤ KHÁC

Bảo Lãnh Vợ Chồng


Bảo lãnh định cư Mỹ theo diện vợ chồng ̣IR/CR/F2A là loại Visa được cấp dựa trên sự thật mối quan hệ giữa Công Dân/Thường Trú Nhân và Người được bảo lãnh.Có cách chính để bảo lãnh:

– Công dân Mỹ bảo lãnh vợ/chồng.

– Thường trú nhân (thẻ xanh) bảo lãnh vợ/chồng.

– Bảo lãnh hôn nhân đồng tính

Bảo Lãnh Hôn Phu


Bảo lãnh định cư Mỹ theo diện hôn phu/hôn thê (Visa K-1) là loại Visa được cấp dựa trên sự thật mối quan hệ giữa Công Dân Mỹ và Người được bảo lãnh. Chỉ có công dân Mỹ mới được bảo lãnh diện này.

– Bảo lãnh hôn phu/hôn thê (K1).

– Bảo lãnh hôn phu/hôn thê.

Bảo Lãnh Gia Đình


Bảo lãnh gia đình di cư Mỹ là quá trình mà một công dân Hoa Kỳ hoặc một thường trú nhân (người có thẻ xanh) bảo lãnh cho các thành viên gia đình đến và sinh sống tại Hoa Kỳ vĩnh viễn. Các thành viên gia đình cso thể được bảo lãnh bao gồm:

– Con bảo lãnh cha/mẹ (Visa IR5).

– Cha/mẹ bảo lãnh con (Visa F1, F3, F2A. F2B).

– Bảo lãnh anh/chị/em (Visa F4).

Xin Thẻ Xanh


Đây là quá trình đạt được tư cách cư trú vĩnh viễn, cho phép một người nước ngoài sống và làm việc tại Hoa Kỳ trong một thời gian vĩnh viễn.

– Chuyển diện xin thẻ xanh.

– Xin thẻ xanh 2 năm.

– Xin thẻ xanh 10 năm.

– Xin gia hạn thẻ xanh.

Du Học – Visa F1


Để du học tại Hoa Kỳ, sinh viên quốc tế thường cần phải nộp đơn vào các trường đại học hoặc cao đẳng được chấp nhận bởi chính phủ Mỹ ủy quyền để tuyển sinh (còn được gọi là trường được chứng nhận bởi SEVP).

– Danh sách trường học được chứng nhận SEVP

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện để Cấp visa Sinh viên F1 (I-20).

Du Lịch – Visa B1/B2


Visa du lịch Mỹ là giấy phép nhập cảnh cho người nước ngoài muốn tới Hoa Kỳ với mục đích du lịch, thăm thân, điều trị y tế, hoặc tham gia các sự kiện đặc biệt như hội chợ, triển lãm, hoạt động nghệ thuật, thể thao, và giáo dục.

– Xin Visa Du lịch B1/B2

– Visa du lịch Mỹ được gia hạn bao nhiêu lần

– Xin gia hạn

Dịch Vụ Khác


Bên cạnh các dịch vụ đề cập ở trên, cũng cung cấp hỗ trợ các dịch vụ sau đây:

– Bất động sản

– Tư vấn đầu tư tại Mỹ

– Xin quốc tịch Mỹ

– Xin quốc tịch Mỹ cho con sinh tại Việt Nam

Đầu tư định cư – Việc làm


Đầu tư định cư Mỹ là quá trình đầu tư vào một doanh nghiệp ở Mỹ để đạt được trạng thái cư trú vĩnh viễn tại Hoa Kỳ.

– Visa đầu tư EB5

– Visa đầu tư EB5 Direct

Danh mục visa cho việc làm tại Hoa Kỳ thường được gọi là visa lao động không di dân. Những loại visa này cho phép công dân nước ngoài làm việc tạm thời tại Hoa Kỳ.

– Visa H-1B

– Visa L-1

– Visa EB-1C