Chương trình định cư Mỹ – Lợi ích của visa đầu tư định cư EB1C

Chương trình định cư Mỹ – Lợi ích của visa đầu tư định cư EB1C

Không cần giấy phép lao động

Hầu hết các loại visa làm việc đều yêu cầu các siêu thị ở Mỹ phải có giấy phép làm việc được chấp thuận. . Mục đích của giấy phép lao động này là để chứng minh rằng siêu thị Hoa Kỳ đủ điều kiện sử dụng lao động nước ngoài, sau khi đã cố gắng tuyển dụng ở Hoa Kỳ. Quá trình xin EB1C sẽ lâu hơn vì không cần phải xin giấy phép lao động, và quá trình tuyển dụng sẽ dễ dàng hơn.

Visa được cấp là visa định cư

Nếu đương đơn xin thị thực nhà đầu tư định cư EB1C hài lòng, vợ/chồng và con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi cũng sẽ được chấp nhận cấp thẻ xanh vĩnh viễn.

Được định cư tại Mỹ

Có thể đi lại dễ dàng giữa Mỹ và Việt Nam

Được làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ

Có thể đến các trường học Mỹ

III. Chương trình định cư Hoa Kỳ – Quy trình xin thị thực nhà đầu tư định cư EB1C

Nộp đơn I-140:

Đơn I-140 được gọi là đơn bảo lãnh công nhân nhập cư. Công ty Hoa Kỳ sẽ là người bảo lãnh và người xin thị thực sẽ là người bảo lãnh. Kèm theo Mẫu I-140 là hầu hết các tài liệu chứng minh nhà hàng và người nộp đơn đủ điều kiện xin thị thực. Bằng chứng có thể là: giấy chứng nhận thuế, giấy phép kinh doanh, sơ đồ nhân sự, hợp đồng lao động, báo cáo tài chính, v.v.

Bước tiếp theo sẽ được chia thành 2 lựa chọn, tùy thuộc vào trường hợp của người nộp đơn

Xin thẻ xanh ở Mỹ

Nếu đương đơn đang ở Mỹ theo diện visa đầu tư L1, sau một năm hoạt động kinh doanh, đương đơn có thể nộp đơn Xin thẻ xanh định cư theo diện EB1C nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Đương đơn cần nộp Mẫu I-485 để xin thẻ xanh nhập cư vào Hoa Kỳ cùng với Mẫu I-140.

Xin thị thực nhà đầu tư định cư EB1C từ Việt Nam

Nếu đương đơn ở Việt Nam, thì sau khi đơn I-140 được chấp thuận, bước tiếp theo sẽ là quy trình xin thị thực nhà đầu tư định cư EB1C và phỏng vấn lãnh sự. Nhà hàng Mỹ tại Việt Nam. Đương đơn được yêu cầu hoàn thành mẫu DS-260 trực tuyến, sau đó tham dự cuộc phỏng vấn với Lãnh sự quán. Nếu quá trình xin thị thực và phỏng vấn thành công, thị thực định cư EB1C sẽ được cấp, sau khi đương đơn đặt chân đến Mỹ, vài tuần sau sẽ nhận được thẻ xanh.

Thị thực Nhà đầu tư Định cư EB1C là lựa chọn tốt nhất để định cư cho các nhà quản lý/điều hành cấp cao. Người nộp đơn xin thị thực nhà đầu tư định cư EB1C có thể làm việc tại Hoa Kỳ và định cư. Để đơn EB1C được chấp thuận, siêu thị và người nộp đơn phải đảm bảo rằng họ có tất cả các yêu cầu của EB1C. Mặc dù điều kiện của EB1C cũng giống như điều kiện của diện gia hạn visa L1, nhưng Sở di trú sẽ xem xét đơn EB1C khắt khe hơn đơn L1, vì EB1C là đơn xin định cư.

Chương trình Nhập cư Hoa Kỳ – Có thể sử dụng thị thực L1 để đến Hoa Kỳ làm việc trong khi xử lý đơn xin nhập cư EB1C

Trong khi chờ đợi đơn I-140 được xử lý để định cư EB1C, đương đơn có thể nộp đơn xin thị thực L1 để đến Mỹ làm việc cho các doanh nghiệp tại Mỹ. Đơn xin thị thực L1 sẽ cực kỳ nhanh (khoảng 2-6 tuần). Vì điều kiện xin thị thực L1 cũng giống như điều kiện xin thị thực định cư EB1C nên đương đơn sẽ được cấp thị thực L1 tương đối dễ dàng nếu họ đủ điều kiện xin thị thực định cư EB1C.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *