CÔNG DÂN MỸ BẢO LÃNH ANH/CHỊ/EM SANG MỸ THỜI GIAN BAO LÂU?

Bảo lãnh diện F-4 cho phép công dân Mỹ (quốc tich Mỹ) bảo lãnh cho anh/chị/em ruột của người bảo lãnh sang Mỹ định cư và sinh sống. Người được bảo lãnh khi sang Mỹ sẽ được cấp thẻ xanh 10 năm.
𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐛𝐚̉𝐨 𝐥𝐚̃𝐧𝐡: 𝟏𝟒 – 𝟏𝟓 𝐧𝐚̆𝐦
𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐱𝐞́𝐭 𝐝𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢: 𝟐𝟐/𝟎𝟑/𝟐𝟎𝟎𝟕
Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐛𝐚̉𝐨 𝐥𝐚̃𝐧𝐡:
📍 Người bảo lãnh 21 tuổi trở lên và có quốc tịch Mỹ.
📍 Người được bảo lãnh: Có quan hệ huyết thống anh chị em với người bảo lãnh.
📍 Người được bảo lãnh (đương đơn Việt Nam): Đã có gia đình và con cái dưới 21 tuổi sẽ có quyền được đi theo cùng sang Mỹ.
📍 Không phạm tội và bệnh bị cấm nhập cảnh vào Mỹ.
📍 Đủ điều kiện bảo trợ tài chính. Nếu không đáp ứng điều kiện có thể tìm người đồng bảo trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *