Đầu tư EB-5 direct

Đầu tư EB-5 direct

  • Số tiền yêu cầu đầu tư: 500.000 USD.
  • Quy mô: Nhỏ, thông thường chỉ 1-2 nhà đầu tư/1 dự án.
  • Loại hình: Thường là nhà hàng hoặc một franchise nhỏ với quy mô khoảng 1.5 triệu USD trở lại.
  • Không cần tài sản thế chấp hữu hình mà dựa vào tình hình kinh doanh thực tế.

Yêu cầu tạo việc làm của đầu tư EB-5 direct là gì?

  • Tạo ra hoặc duy trì ít nhất 10 công việc toàn thời gian của người lao động Mỹ đủ điều kiện trong vòng 2 năm (hoặc trong một số trường hợp nhất định, trong một thời gian hợp lý sau khoảng thời gian 2 năm) kể từ khi nhà đầu tư nhập cư được nhận vào Mỹ với tư cách thường trú nhân có điều kiện.
  • Đối với doanh nghiệp thương mại mới không nằm trong trung tâm vùng, các vị trí công việc phải là toàn thời gian và phải do doanh nghiệp thương mại mới trực tiếp tạo ra, có nghĩa là doanh nghiệp của bạn phải là người sử dụng lao động – các vị trí toàn thời gian được tạo ra có thể là sự kết hợp của công việc trực tiếp, gián tiếp và được tạo ra.
  • Cộng việc trực tiếp và gián tiếp duy trì tạo ra:

+ Công việc trực tiếp là công việc thực tế có thể xác định được những nhân viên đủ điều kiện nằm trong doanh nghiệp thương mại mà nhà đầu tư EB-5 đã trực tiếp đầu tư vốn của mình.

+ Công việc gián tiếp là những công việc được chứng minh là đã được tạo ra bằng tài sản thế chấp hoặc là kết quả của vốn đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại liên kết với trung tâm vùng bởi một nhà đầu tư EB-5. Nhà đầu tư nước ngoài chỉ có thể sử dụng cách tính công việc gián tiếp nếu có liên kết với trung tâm khu vực.

Lưu ý:

  • Công việc trực tiếp là những công việc được điều chỉnh bởi mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động, trong khi công việc gián tiếp là những công việc được tổ chức bên ngoài doanh nghiệp nhưng vẫn được tạo ra do tác động kinh tế của doanh nghiệp thương mại mới đó.
  • Việc làm toàn thời gian có nghĩa là doanh nghiệp thương mại mới tuyển dụng một nhân viên đủ tiêu chuẩn ở một vị trí yêu cầu tối thiểu 35 giờ làm việc mỗi tuần. Một nhân viên đủ điều kiện là công dân Mỹ, thường trú nhân hoặc nhập cư khác được phép làm việc tại Mỹ.

Ưu điểm của đầu tư EB-5 direct:

  • Tự do đầu tư & vận hành doanh nghiệp của bạn: Bạn không bị giới hạn trong các ngành mà chỉ một trung tâm vùng nhất định quan tâm. Do đó, bạn có thể đầu tư tiền của mình vào một doanh nghiệp hoặc ngành mà bạn đam mê và bất kỳ ở vị trí nào bạn muốn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *