Đầu tư định cư

• Khi đầu tư kinh doanh ở nước ngoài, Mỹ là quốc gia mà chúng ta không thể bỏ qua, với nền kinh tế phát triển hiện đại, nơi có giàu tiềm năng, Mỹ rất thích hợp để thành lập doanh nghiệp, nhưng chắc chắn bạn sẽ có không ít vướng mắc về thủ tục thành lập doanh nghiệp.
• Dù bạn thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam hay bất kì quốc gia nào thì cũng phải thực hiện thủ tục nhất định của quốc gia đó và ở Mỹ cũng không ngoại lệ. Mỹ theo hệ thống pháp luật liên bang gồm có hiến pháp, luật liên bang, luật bang nên Luật kinh doanh ở Mỹ chủ yếu do luật của các tiểu bang quy định, và mỗi tiểu bang đều có quy định riêng về doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhìn chung các quy định cơ bản về luật kinh doanh của các tiểu bang gần giống như nhau.

• Truong Law Firm với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý đầu tư nước ngoài và quốc tịch toàn cầu, cùng mạng lưới đối tác có năng lực chuyên môn cao, Truong Law Firm chắc chắn sẽ là cố vấn chuyên môn đắc lực cho các nhà đầu tư thực hiện các bước thiết lập ban đầu với dịch vụ về pháp lý của 1 doanh nghiệp như:
– Thành lập doanh nghiệp và điều hành;
– Mua bán và sáp nhập;
– Soạn thảo hợp đồng và đàm phán;
– Thẩm định doanh nghiệp;
– Thiết kế giao dịch;
Và có thể tiếp tục đồng hành xuyên suốt, hỗ trợ anh chị trong việc quản lý, vận hành, để có việc hoạt động kinh doanh thuận lợi nhất tại Mỹ.

Công Hàm Độc Thân

Bảo Lãnh Thân Nhân

Xin Thẻ Xanh Ở Lại Mỹ

Du Học

Du Lịch

Đầu Tư Định Cư

Dịch Vụ Khác

Consulation


    * Call us 24/7 free and Support intial consulation