Lĩnh vực hoạt động

Di trú

Bất động sản

Kinh doanh

Du học – Du lịch

Our Attenory

Luật sư JOHN Q. TRUONG

Với vai trò là quản lý và luật sư của Công ty, John tập trung chuyên môn của anh ấy vào việc giúp đỡ cá nhân với các vấn đề về nhập cư , kinh doanh và bất động sản. Anh ấy từng học và lấy bằng cử nhân kinh tế tại Đại học Houston, sau đó là bằng Thạc sĩ Kế toán loại ưu.
Sau đó John tiếp tục lấy bằng Tiến sĩ Luật học và tốt nghiệp loại danh dự tại Trường Thurgood Marshall.
Ngoài việc nâng cao trình độ chuyên môn, John còn là thành viên tình nguyện thường xuyên như là luật sư tự nguyên miễn phí tại trung tâm xã hội ở Houston, giúp đỡ những cá nhân khó khăn đang có những vấn đề pháp lý.
Trước khi có Giấy phép hành nghề Luật sư, John đã làm việc tại Ernst & Young, một trong những công ty kiểm toán báo tài chính của các tập đoàn đa quốc gia giao dịch công khai. Trước khi làm việc tại Ernst & Young, John đã phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ như một chuyên gia sức khỏe, anh ấy từng được trao huy chương của Quân đội Mỹ.

  • 90%

    Immigration Law

  • 80%

    Real Estate Law

  • 70%

    Bussiness Law

Nhận xét Khách hàng

John is great! He helped my wife get her green card in 6 months. He cares and keeps you updated all the time. I highly recommend him.Thank you for your service.

Mr. Duc Doan

Very professional and great attention to details. Amazing response time. The personalized service is much appreciated in my case! Highly recommend it.

Mr. Khai Tran

John is a tremendous individual with a passion to do the right thing. Having worked with him at EY, he has a heart of gold and would go above and beyond for his teammates and clients. I wish all the best with his future endeavors. Good luck.

Ali Raza