VISA DU LỊCH MỸ ĐƯỢC GIA HẠN BAO NHIÊU LẦN???

  • Với visa Mỹ thời hạn 1 năm, chính phủ Mỹ cho phép đương đơn xin gia hạn tối đa 4 lần tức là một lần phỏng vấn thành công, bạn có cơ hội xin được visa Mỹ liên tục 4 năm.
  • Bạn nên chú ý thời hạn của visa để nộp đề nghị xin gia hạn kịp lúc – bất kì người nào lưu trú quá thời hạn cho phép dù chỉ một ngày cũng sẽ phải chịu các mức phạt, thâm chí có nguy cơ sẽ không được cấp visa Mỹ lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *