Xin thẻ xanh 2 năm

Đây là loại Thẻ Xanh của Mỹ có giá trị trong vòng 2 năm với những điều kiện đi kèm. Nếu chủ thẻ không đáp ứng được những điều kiện này, thì họ sẽ không thể đổi Thẻ Xanh có điều kiện sang Thẻ Xanh vĩnh viễn, đồng nghĩa với việc họ sẽ không tiếp tục được ở Mỹ với tư cách là một thường trú nhân.

Thẻ xanh 2 năm được cấp theo 2 cách phổ biến sau đây:

Thông qua việc kết hôn với công dân Mỹ hay thường trú nhân mà thời gian kết hôn chưa đủ 2 năm.

Đối với chủ Thẻ Xanh tham gia chương trình đầu tư định cư EB-5, có 3 điều kiện cơ bản:

  • Theo yêu cầu của Sở Di trú Mỹ, mỗi suất đầu tư vào vùng TEA (Khu vực việc làm mục tiêu) & các dự án cơ sở hạ tầng là 800.000 USD/suất; hoặc 1.050 triệu USD/suất đầu tư vào các dự án ngoài vùng TEA. .
  • Dự án EB-5 phải đảm bảo tạo 10 việc làm trực tiếp và gián tiếp cho thường trú nhân hoặc công đân Mỹ.
  • Nhà đầu tư cần thoả mãn điều kiện lưu trú tại Mỹ ít nhất 6 tháng/năm trong 2 năm đầu tiên, hoặc phải xin Re-entry Permit nếu nhà đầu tư muốn rời Mỹ trên 6 tháng/năm. Sau khi thoả mãn tất cả các điều kiện trên, nhà đầu tư sẽ được cấp Thẻ Xanh vĩnh viễn (10 năm).

Ngoài ra, Thẻ Xanh có điều kiện 2 năm còn được cấp cho người được bảo lãnh theo dạng hôn nhân (đính hôn) và bảo lãnh theo diện vợ chồng. Chủ Thẻ Xanh Mỹ đảm bảo hai yêu cầu: vẫn duy trì hôn nhân hoặc quan hệ vợ/chồng với người bảo lãnh (là công dân Mỹ) và người chủ Thẻ Xanh không được rời Mỹ quá 6 tháng/năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *