XIN THẺ XANH Ở LẠI MỸ

Thẻ xanh là thẻ xác nhân tình trạng thường trú nhân của một người nước ngoài tại Mỹ. Có 2 loại thẻ xanh Mỹ: thẻ xanh 2 năm (thẻ xanh có điều) và thẻ xanh 10 năm hay còn gọi là thẻ xanh vĩnh viễn.

– Xin thẻ xanh 2 năm:

Đây là loại Thẻ Xanh của Mỹ có giá trị trong vòng 2 năm với những điều kiện đi kèm. Nếu chủ thẻ không đáp ứng được những điều kiện này, thì họ sẽ không thể đổi Thẻ Xanh có điều kiện sang Thẻ Xanh vĩnh viễn, đồng nghĩa với việc họ sẽ không tiếp tục được ở Mỹ với tư cách là một thường trú nhân.

Đối với chủ Thẻ Xanh tham gia chương trình đầu tư định cư EB-5, có 3 điều kiện cơ bản.

– Theo yêu cầu của Sở Di trú Mỹ, mỗi suất đầu tư vào vùng TEA (Khu vực việc làm mục tiêu) & các dự án cơ sở hạ tầng là 800.000 USD/suất; hoặc 1.050 triệu USD/suất đầu tư vào các dự án ngoài vùng TEA. . 

– Dự án EB-5 phải đảm bảo tạo 10 việc làm trực tiếp và gián tiếp cho thường trú nhân hoặc công đân Mỹ.

– Nhà đầu tư cần thoả mãn điều kiện lưu trú tại Mỹ ít nhất 6 tháng/năm trong 2 năm đầu tiên, hoặc phải xin Re-entry Permit nếu nhà đầu tư muốn rời Mỹ trên 6 tháng/năm. Sau khi thoả mãn tất cả các điều kiện trên, nhà đầu tư sẽ được cấp Thẻ Xanh vĩnh viễn (10 năm). 

Ngoài ra, Thẻ Xanh có điều kiện 2 năm còn được cấp cho người được bảo lãnh theo dạng hôn nhân (đính hôn) và bảo lãnh theo diện vợ chồng. Chủ Thẻ Xanh Mỹ đảm bảo hai yêu cầu: vẫn duy trì hôn nhân hoặc quan hệ vợ/chồng với người bảo lãnh (là công dân Mỹ) và người chủ Thẻ Xanh không được rời Mỹ quá 6 tháng/năm. 

 

– Xin thẻ xanh 10 năm:

Thẻ Xanh này được cấp khi chủ thẻ là Nhà đầu tư EB-5 và người phụ thuộc, người được bảo lãnh diện hôn thê/ vợ chồng đã gỡ bỏ điều kiện của Thẻ Xanh 2 năm; hoặc chủ thẻ làm việc lâu dài tại Mỹ hoặc được gia đình bảo lãnh (với quan hệ cha mẹ/con cái)… Trong trường hợp chủ Thẻ Xanh Mỹ chưa vượt qua kỳ thi nhập tịch Mỹ (kỳ thi để chính thức trở thành công dân Mỹ), thì chủ Thẻ Xanh vĩnh viễn phải tiếp tục gia hạn khi thẻ xanh 10 năm hết hạn, đồng thời phải đảm bảo việc không rời khỏi Mỹ quá 6 tháng/năm.

– Gia hạn thẻ xanh 10 năm:

Điều kiện gia hạn thẻ xanh 10 năm:

 • Thường trú nhân có thẻ xanh 10 năm.
 • Thường trú nhân đang ở Mỹ

Hồ sơ gia hạn thẻ xanh 10 năm:

 • Nộp đơn I-90, Application to Replace Permanent Resident Card và kèm theo bằng chứng.
 • Nộp khi hết hạn hoặc trước khi hết hạn 6 tháng
 • Lệ phí $455
 • Nộp online

Giấy tờ kèm theo tùy theo trường hợp:

 1. Nếu thẻ xanh bị mất, bị đánh cắp, bị phá hủy hoặc bị cắt xén, cần cung cấp: Bản sao Thẻ xanh hoặc mẫu giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp có tên, ngày sinh, ảnh và chữ ký của bạn.
 2. Nếu thẻ xanh đã được cấp nhưng chưa bao giờ tới tay bạn, cần cung cấp: I-797, I-551 (visa tạm)
 3. Nếu thẻ xanh có lỗi chính tả do Bộ An ninh Nội (DHS) địa gây ra, cần cung cấp: Thẻ xanh gốc, bằng chứng dữ liệu cá nhân chính xác.
 4. Nếu đổi tên hoặc thông tin cá nhân thay đổi hợp pháp, hoặc lỗi nhưng không phải do DHS, cần cung cấp: Giấy tờ chứng minh thông tin mới và bản sao thẻ xanh.
 5. Nếu thẻ xanh đã hết hạn hoặc sẽ hết hạn trong 6 tháng tới, cần cung cấp: Bản sao thẻ xanh hết hạn/sẽ hết hạn
 6. Nếu trẻ đón sinh nhật lần thứ 14, cần cung cấp: Bản sao thẻ xanh hiện tại.

The Single Function

Spousal Sponsorship/Fiance

Apply for a Green Card to stay in the U.S.

Study abroad

Travel

Immigration Investment

Other Services

Consulation


  * Call us 24/7 free and Support intial consulation