Category Archives: Blog

Cập nhật thời gian xét duyệt hồ sơ tại USCIS

Cập nhật 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐱𝐞́𝐭 𝐝𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 𝐡𝐨̂̀ 𝐬𝐨̛ mới nhất tại 𝐔𝐒𝐂𝐈𝐒 (thời gian xét duyệt đơn I-130 tại USCIS) đối với diện 𝐂𝐑-𝟏/ 𝐈𝐑-𝟏 người bảo lãnh có quốc tịch bảo lãnh vợ chồng: California Service Center (Trung tâm dịch vụ tại California): từ 10.5 tháng lên 15 tháng. Nebraska Service Center: (Trung tâm…

THƯỜNG TRÚ NHÂN (THẺ XANH) BẢO LÃNH VỢ CHỒNG – F2A

ĐIỀU KIỆN BẢO LÃNH (F2A) Người bảo lãnh: Thường trú nhân hợp pháp (có thẻ xanh 10 năm). Thu nhập đủ điều kiện bảo lãnh vợ/chồng và con đi theo. Đã đăng ký kết hôn với người phía Việt Nam tại chính quyền Việt Nam. Người được bảo lãnh: Vợ & chồng của người ở…