Our Attenory

Luật sư JOHN Q. TRUONG

Với vai trò là quản lý và luật sư của Công ty, John tập trung chuyên môn của mình vào việc giúp đỡ cá nhân với các vấn đề về nhập cư, kinh doanh và bất động sản. John từng học và lấy bằng cử nhân kinh tế tại Đại học Houston, sau đó là bằng Thạc sĩ Kế toán loại ưu. Ngoài ra John tiếp tục lấy bằng Tiến sĩ Luật học và tốt nghiệp loại danh dự tại Trường Thurgood Marshall.
Ngoài việc nâng cao trình độ chuyên môn, luật sư John còn là thành viên tình nguyện thường xuyên như là luật sư tự nguyên miễn phí tại trung tâm xã hội ở Houston, giúp đỡ những cá nhân khó khăn đang có những vấn đề pháp lý.
Trước khi có Giấy phép hành nghề Luật sư, John đã làm việc tại Ernst & Young, một trong những công ty kiểm toán báo tài chính của các tập đoàn đa quốc gia giao dịch công khai. Trước khi làm việc tại Ernst & Young, John đã phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ như một chuyên gia sức khỏe, John từng được trao huy chương của Quân đội Mỹ.

  • 90%

    Immigration Law

  • 80%

    Real Estate Law

  • 70%

    Bussiness Law

Nora Pham

Katharine Nguyen

Kayla Tran

Ngan Dinh

View All

Đánh giá Khách hàng