Category Archives: Blog

TÔI MUỐN BẢO LÃNH NGƯỜI YÊU ĐỒNG GIỚI SANG MỸ ĐƯỢC KHÔNG?

TÔI MUỐN BẢO LÃNH NGƯỜI YÊU ĐỒNG GIỚI SANG MỸ ĐƯỢC KHÔNG? Hiện tại tôi là thường trú nhân Mỹ (Thẻ xanh Mỹ) tôi mong muốn được bảo lãnh người yêu cùng giới sang Mỹ được không? Đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙗𝙖̣𝙣 𝙣𝙝𝙚́. Hiện tại người có thẻ xanh Mỹ có thể bảo lãnh người yêu đồng giới…

Cập nhật thời gian xét duyệt hồ sơ tại USCIS

Cập nhật mới nhất tại (thời gian xét duyệt đơn I-130 tại USCIS) đối với diện  người bảo lãnh có quốc tịch bảo lãnh vợ chồng: California Service Center (Trung tâm dịch vụ tại California): từ 10.5 tháng lên 15 tháng. Nebraska Service Center: (Trung tâm dịch vụ tại Nebraska): từ 10.5 tháng lên 14…

THƯỜNG TRÚ NHÂN (THẺ XANH) BẢO LÃNH VỢ CHỒNG – F2A

ĐIỀU KIỆN BẢO LÃNH (F2A) Người bảo lãnh: Thường trú nhân hợp pháp (có thẻ xanh 10 năm). Thu nhập đủ điều kiện bảo lãnh vợ/chồng và con đi theo. Đã đăng ký kết hôn với người phía Việt Nam tại chính quyền Việt Nam. Người được bảo lãnh: Vợ & chồng của người ở…