Author Archives: TRUONG LAW FIRM

THƯỜNG TRÚ NHÂN BẢO LÃNH CON SANG MỸ ĐƯỢC KHÔNG?

Thường trú nhân bảo lãnh con sang Mỹ định cư. Thường trú nhân hay còn được gọi là người có thẻ xanh Mỹ. Theo luật Di trú Hoa Kỳ, thường trú nhân được phép bảo lãnh con sang Mỹ đoàn tụ và sinh sống. Những trường hợp thường trú nhân có thể bảo lãnh con…

EB5 immigration investment and things to note for investors

EB5 immigration investment and things to note for investors EB5 immigration investment brings attractive benefits and opportunities for investors who intend to invest in projects in the US. Find out more through the article below. EB5 immigration investment – an opportunity not to be missed when you want to immigrate to the US.  EB5 investment…

IMMIGRATION IN THE US BY FAMILY RENEWAL

Type of visa Subjects of guarantee Subjects of guarantee AND U.S. parents/children over the age of 21 who are U.S. citizens/spouses who are U.S. citizens Unmarried children under the age of 21/parents of U.S. citizens/spouses of U.S. citizens F2A Parents who are lawful permanent residents/ parents with U.S. citizenship Children over the age of 21…

ĐỊNH CƯ MỸ THEO DIỆN ĐOÀN TỤ GIA ĐÌNH

Loại visa Đối tượng bảo lãnh Đối tượng được bảo lãnh IR-5 Công dân quốc tịch Mỹ bảo lãnh Cha mẹ F-2A Thường trú nhân (thẻ xanh Mỹ) Vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi F-2B Cha mẹ là thường trú nhân hợp pháp Con độc thân trên 21 tuổi F-3 Cha mẹ là…

BẢO LÃNH HÔN NHÂN ĐỒNG GIỚI SANG MỸ

BẢO LÃNH HÔN NHÂN ĐỒNG GIỚI SANG MỸ Hoa Kỳ là một trong những quốc gia cho phép kết hôn đồng giới cũng là một trong những nước có tỷ lệ kết hôn đồng giới cao nhất thế giới. Một tin vui khác nữa đó là Mỹ cho phép công dân mình kết hôn và…

THỦ TỤC BẢO LÃNH HÔN /PHU THÊ ĐI MỸ

Visa K1 là gì?   Visa K1 là không visa định cư cho phép công dân Mỹ bảo lãnh hôn phu/ hôn thê (đã đính ước nhưng chưa kết hôn) qua Mỹ để kết hôn có công dân Mỹ và sau đấy sẽ nộp đơn xin thẻ xanh (thường trú nhân) tại Mỹ.   Chỉ…