Author Archives: TRUONG LAW FIRM

Cập nhật thời gian xét duyệt hồ sơ tại USCIS

Cập nhật ????????????̛̀???? ???????????????? ????????́???? ????????????????̣̂???? ????????̂̀ ????????̛ mới nhất tại ???????????????????? (thời gian xét duyệt đơn I-130 tại USCIS) đối với diện ????????-????/ ????????-???? người bảo lãnh có quốc tịch bảo lãnh vợ chồng: California Service Center (Trung tâm dịch vụ tại California): từ 10.5 tháng lên 15 tháng. Nebraska Service Center: (Trung tâm…

THƯỜNG TRÚ NHÂN (THẺ XANH) BẢO LÃNH VỢ CHỒNG – F2A

ĐIỀU KIỆN BẢO LÃNH (F2A) Người bảo lãnh: Thường trú nhân hợp pháp (có thẻ xanh 10 năm). Thu nhập đủ điều kiện bảo lãnh vợ/chồng và con đi theo. Đã đăng ký kết hôn với người phía Việt Nam tại chính quyền Việt Nam. Người được bảo lãnh: Vợ & chồng của người ở…